„Erwinase“ informacinis laiškas, 2017 m. Rugpjūčio mėn

Dėl tiekimo kliūties ERWINASE® 10 000 TV / buteliuko milteliai injekciniam tirpalui paruošti šiuo metu yra prieinami tik pagal AMG 73 skyriaus nuostatas.

Siekiant sutrumpinti galimo gaminio gedimo trukmę, ERWINASE 181 ir 182 partijų buteliukai, kurie anksčiau buvo išmesti dėl dalelių, susietų su kamščiu, dabar gali būti naudojami laikantis specialių atsargumo priemonių. Šias svarbias atsargumo priemones galima rasti pridedamame informaciniame laiške.